CURSUSSEN & PRIJZEN

 

In het voorjaar 2019 gaat Dans Hotspot van Kooten over naar een breed lesaanbod in 2 zalen tegelijk van maandag t/m donderdag. Hierbij hoort de overgang naar een abonnement-structuur voor alle danslessen, ook voor de salsalessen van The Latin Salsa Club. Je kunt 1 of 2 x per week lessen volgen, of probeer ons nieuwe Mix en Meet abonnement, zodat je naast je salsalessen van alle dansstijlen een keer kunt proeven.

abonnement 1x per week les: € 39,50 per maand. Dit abonnement is op elk moment uit te breiden naar een 2x per week les abonnement. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

abonnement 2x per week les: € 71,25 per maand. Dit abonnement kan teruggebracht worden naar een 1x per week les abonnement met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Mix & Meet abonnement 2x per week les: € 71,25 per maand gedurende 2 maanden, waarin je naast je salsales kunt kennismaken met de andere dansstijlen die gegeven worden. Dit abonnement is verkrijgbaar vanaf 1 februari 2019. Dit abonnement gaat na twee maanden automatisch over in een 1x per week les abonnement

ALGEMENE REGELS

* Je hoeft je niet in te schrijven met een (dans) partner.

* Bij elke inschrijving (per formulier, telefonisch, schriftelijk, per mail of per digitaal formulier) ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zo gauw je je hebt aangemeld voor een cursus. Je deelname aan een cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier op een open dag of lesavond, via mondelinge of telefonische aanmelding of inschrijving via e-mail of digitaal inschrijfformulier.

*Alleen bij tijdige inschrijving kun je deelnemen aan de lessen. Aangeboden cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. The Latin Salsa Club informeert je tijdig, indien een cursus door gebrek aan deelnemers moet komen te vervallen.

*Kosteloos annuleren van een cursus kan tot 8 dagen voordat je start met je eerste les. Kosteloos annuleren van een workshop of bootcamp kan tot max. 48 uur voor aanvang. Bij latere afzeggingen worden de kosten in rekening gebracht. Voor het opzeggen van je abonnement geldt een maand opzegtermijn.

*Het verschuldigde abonnementsgeld wordt via automatische incasso van je rekening geschreven, je tekent hiervoor een machtiging die je altijd weer kunt intrekken. Je kunt hiervoor desgewenst een betaalbewijs ontvangen (vraag hiernaar). Afwijkende betalingen zijn alleen mogelijk als hierover tevoren met Dans Hotspot Van Kooten afspraken zijn gemaakt.

* Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.

* Wanneer je tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn, kun je deze les altijd op een ander moment inhalen. Graag even melden in een voorgaande les, via email of telefonisch dat je afwezig zult zijn, zodat wij rekening kunnen houden met een zo gelijk mogelijke verdeling heren/dames.

* Tijdens de lessen dien je je zodanig te gedragen dat anderen geen hinder van je ondervinden. Het afgaan van mobiele telefoons is storend voor de les, probeer dit te voorkomen. Kies voor schoenen met een gladde zool, zodat je soepel kunt draaien. Er zijn geen kledingvoorschriften.

*Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar. In geval van langdurige ziekte of blessure neem je contact met ons op, wij zetten dan het resterende bedrag voor je vast. Bij herstel kun je in een navolgende periode (binnen hetzelfde lesjaar) alsnog je tegoed opnemen.

*Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een blok door persoonlijke keuzes (korte vakanties enz.) is geen vastzetting van lesgeld mogelijk.

* The Latin Salsa Club is niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van lichamelijke letsel, ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het dansen, dien je te bespreken met de docent.

* Het is niet toegestaan om (video-) opnames e.d. te maken tijdens de lessen of feesten, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van The Latin Sals Club of Dans Hotspot Van Kooten.

* The Latin Salsa Club behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te maken. De foto’s kunnen gebruikt worden voor flyers, posters, brochures etc. Video opnames kunnen eventueel op de website geplaatst worden.

Indien je hier bezwaar tegen hebt, tijdig doorgeven aan de organisatie.

* The Latin Salsa Club behoudt zich het recht voor om cursussen te verschuiven naar een andere dag of tijdstip.

* De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van The Latin Salsa Club en handelt conform deze voorwaarden.